Fuglar i fuglefjellet

Havsule

Havsule
Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Lundefugl i solnedgang

Lunde
Foto: Are Pilskog

Lomvi Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Lomvi
Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Alke Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Alke
Foto: Hallgeir B. Skjelstad

 

 

 

 

 

 

Toppskarv

Toppskarv
Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Krykkje Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Krykkje
Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Havhest
Foto: Hallgeir B. Skjelstad

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre fuglar

 

Her kjem det meir informasjon etter kvart.

 

Grågås

Fra wikipedia:

Grågåsa når en lengde på 75-90 cm og har et vingespenn på 147-180 cm. Vekten er normalt cirka 2,2-5,5 kg. Den har oransjefarget nebb og er typisk grå med mørke spetter på øvre del av halsen og langs sidene. Spettene blir mørkere og større mot tuppen av¨vingefjærene, som er helt mørke. Fuglen har dessuten innslag av hvitt på undersiden av stjerten.

Foto: Hallgeir B. Skjelstad

Grågås Foto: Hallgeir B. Skjelstad

 

Gårgåsa deles gjerne inn i to underarter, en vestlig og en østlig. Tidligere regnet man også norske, islandske og skotske grågjess som en egen underart, men en slik inndeling blir per i dag ikke akseptert. Allikevel kan det hende at denne populasjonen for framtiden kan regnes som en egen underart igjen, basert på morfologi, hekkebiologi og habitatvalg.